Opiskelu

opiskelu.jpgTietojenkäsittelytieteiden opiskelu Turun yliopistolla on haastavaa mutta mielenkiintoista. Opiskelu meillä ei ole pelkkää koodaamista ja matematiikkaa, vaan esim. käytettävyydestä tai tietotekniikasta työnteon tukena kiinnostuneille löytyy paljon mielenkiintoisia kursseja. Pääaineekseen voi valita joko enemmän algoritmien ja ohjelmoinnin kanssa tekemisissä olevan tietojenkäsittelytieteen tai pehmeämmän tietojärjestelmätieteen.

Opintojen lopulla kiinnostuksen kohdettaan voi vielä tarkentaa linjavalinnoilla. Lisäksi pääainetta tukemaan voi sivuaineiksi valita varsin monenlaisia aineita aina elektroniikasta filosofiaan ja fysiikasta psykologiaan. Opiskelu täällä mahdollistaa kullekin opiskelijalle monipuolisen opiskelukokonaisuuden kokoamisen omien kiinnostusten mukaan. Tällainen kurssikokonaisuuksien yhdistely ei ole kaikilla muilla laitoksilla mahdollista.

Miten voin vaikuttaa?

Asteriskin jäsenellä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa opintoihinsa ja opiskeluympäristöönsä. Jos et halua ottaa suoraan laitokseen yhteyttä opintoihin liittyvissä asioissa, Asteriskin opintovastaava on se oikea linkki. Sen lisäksi, että opintovastaava voi ottaa puolestasi yhteyttä laitoksen henkilökuntaan, hän myös tiedottaa säännöllisesti opintoihin liittyvistä asioista. Opintovastaavan lisäksi opintoasioita valvoo opiskelijoista ja laitoksen henkilökunnasta koostuva opintotiimi.

Ohjattua toimintaa

Asteriski pyrkii jatkuvasti parantamaan omalta osaltaan opintojen sujumista. Esimerkiksi toimivaksi koettua demokerhotoimintaa eli kotitehtävien pähkäilyä porukalla pyritään laajentamaan edelleen useampaan kurssiin. Jäsenet voivat vaikuttaa tähän ja ideoitaan ja toivomuksiaan saa esittää vaikka opintovastaavalle opinto-asteriski@utu.fi

Opiskelijan avuksi tenttiin harjoitteluun on olemassa Asteriskin oma tenttiarkisto, jota pyritään pitämään ajantasalla koko ajan. Oman kortesi voit kantaa kekoon tuomalla tentin jälkeen tenttipaperin Asteriskin toimistoon toimiston aukioloaikoina tai lisäämällä sen itse tenttiarkistoon, mikäli vain omistat skannerin tai riittävästi kirjoitusintoa.