Asteriskin Jäsenet luottamustehtävissä

Asteriski valvoo etujaan eri intressiryhmissä jäsenistöstä valittujen edustajien kautta. Osa edustajista valitaan virallisesti yhdistyksen kokouksissa, jolloin he toimivat virallisina yhdistyksen edustajina. Joistain instansseista Asteriskin jäseniä löytyy edustajina, mutta heidän valinta on tehty jonkin muun instanssin kuin yhdistyksen toimesta. Jos et tiedä edustajien yhteystietoja, niin kaikkiin saat yhteyden Asteriskin hallituksen kautta.

Liittokokousedustajat

Tietotekniikan liittoon, Tietotekniikan opiskelijoiden liittoon ja Hybridi ry:n valitaan Asteriskin viralliset edustajat yhdistyksen syyskokouksessa. Lisää tietoa näistä yhdistyksistä löydät kohdasta yhdistykset

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n kokousedustajat 2017

 • Tiina Nokelainen (varalla Valtteri Karttunen)

Tietotekniikan Opiskelijoiden Liiton kokousedustaja 2017

 • Valtteri Karttunen (varalla Sanni Koskinen)

Hybridi ry:n kokousedustajat 2017

 • Mikko Jaakola (varalla Camilla Lähteenmäki)
 • Miika Länsi-Seppänen (varalla Emma Lepistö)

Vector ry:n kokousedustajat 2017

 • Sanni Koskinen (varalla Camilla Lähteenmäki)

Tekniikan akateemisten kiltayhdyshenkilö 2017

 • Juha Jaaksi

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekunnan hallintoa hoitavat tiedekuntaneuvosto ja dekaani. Tiedekuntaneuvoston tehtäviin kuuluvat mm. tiedekunnalle myönnettyjen määrärahojen jakamisesta päättäminen ja opetussuunnitelmien hyväksyminen. Tiedekuntaneuvosto valitsee toimikaudekseen (3 v.) dekaanin ja varadekaanit. Lisää tietoa täältä.

Opiskelijaedustajat tiedekuntaneuvostossa kaudella 2016-2017 ovat:

 • Miika Länsi-Seppänen (varaedustaja)

 

Turun yliopiston ylioppilaskunta

Turun yliopiston ylioppilaskunta, TYY, on yliopisto-opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. Sen päämääränä on toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä ja edistää näiden yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä. Parhaiten TYY:n tutustut netin välityksellä.


Ylioppilaskunnan edustajisto

TYY:n asioista päättävät jäsenet, jotka valitsevat joka toinen vuosi pidettävissä yleisissä vaaleissa 41-jäsenisen edustajiston. Edustajisto valitsee ylioppilaskunnan puheenjohtajiston (edustajiston puheenjohtajat), hallituksen ja toimihenkilöt (sihteeristä, päätoimittajat ja kirjastonhoitaja). Edustajisto päättää ylioppilaskunnan säännöistä, talousarviosta ja jäsenmaksun suuruudesta, se valitsee opiskelijaedustajat mm. TYS:n hallitukseen, yliopiston hallitukseen, YTHS:n Turun johtokuntaan ja lukuisiin muihin paikkoihin.

Kaikilla TYY:n jäsenillä on mahdollisuus tehdä aloitteita edustajistolle ja hallitukselle. Aloitteet voi toimittaa TYY:n pääsihteerille. Edustajiston päätöksiin voi vaikuttaa myös edustajistoryhmien kautta. Laita edustajasi töihin!

 

Edustajat yhteistyötahojen hallituksissa

Asteriskin jäseniä istuu myös yhteistyöjärjestöjen hallituksissa. Tässä heidän tietonsa:

Hybridi ry

 • Eemil Vainio (Hybridi ry:n puheenjohtaja)
 • Sami Spets (Hybridi ry:n hallituksen jäsen)

Vector ry

 • Emma Lepistö 
 • Iina Siekkinen 

TiTOL ry

 • Juha Jaaksi (Hallituksen jäsen)
 • Aapo Torkkeli (Hallituksen jäsen)

TIVIA ry

 • Arttu Laitinen (Hallituksen jäsen)

TEKin ML-opiskelijayhdistys

 • Miika Länsi-Seppänen
 • Sanni Koskinen