Yhteistyö yhdistysten ja liittojen kanssa

Yksi Asteriskin tehtävistä on kehittää ja ylläpitää suhteita muihin järjestöihin ja liittoihin niin IT-alalla kuin yliopistomaailmassakin. Lähimmät suhteet yhdistyksellä on tietenkin Turun alan eri järjestöihin ja valtakunnallisiin tietotekniikan liittoihin. Liitoissa Asteriskilla on omat edustajansa liittokokouksissa valvomassa yhdistyksemme etuja. Edustajien tiedot löydät täältä. Yliopistolla tärkein yhteistyö taho on matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö. Näiden lisäksi teemme toki yhteistyötä ja järjestömme tapahtumia eri ainejärjestöjen kanssa.

Asteriskin tärkeimmät yhteistyötahot ja toimintaympäristöt

hybridi_logo-100x75.jpgHybridi on Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö.
Hybridin esittelyyn

 

 

ttl_logo.pngTietotekniikan liitto, TTL, on valtakunnallinen ja puolueeton tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö.
TTL:n esittelyyn

 

titol_logo_200-100x42.jpgTietotetekniikan Opiskelijoiden liitto ry TiTOL on IT-alan opiskelijajörjestöjen kattoyhdistys.
TiTOL:n esittelyyn

 

vstky_logo_200-100x49.pngVarsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys eli VSTKY on yhdistys, johon asteriskit luontevasti siirtyvät opintojen loppuvaiheessa.
VTSK:n esittelyyn

 

TEK_logo_cmyk-100x38.jpgTekniikan akateemiset TEK on diplomi-insinöörien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö.
TEK:in esittelyyn