Vuoden 2019 Tietoturvaopinnäytetyökilpailu on käynnissä!

 • 08.05.2019
 •  
 • 0 kommenttia

Tietoturva ry myöntää vuosittain opinnäytetyöpalkinnon parhaimmasta tietoturva-aiheisesta opinnäytetyöstä. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista, sekä lisäksi tehdä Tietoturva ry:n toimintaa tunnetuksi niin opiskelijoille kuin oppilaitoksille.

Sarjat

1. Ylemmät korkeakoulututkinnot: Diplomityöt, pro gradu -tutkielmat ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt
2. Alemmat korkeakoulututkinnot: Kandidaatintutkielmat ja ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt

Arviointikriteerit

Opinnäytetyön palkinnon saajaa valittaessa käytetään mm. seuraavia valintakriteerejä, joita voidaan soveltaa samanaikaisesti tai painottaen:

 • Opinnäytetyön tietoturvasisältö
 • Opinnäytetyön uutuusarvo ja käyttökelpoisuus
 • Opinnäytetyön arvosana (arvosanan tulee lähtökohtaisesti olla kiitettävä tai erittäin hyvä)
 • Opinnäytetyön muu sisältö ja työn laajuus
 • Mikäli opinnäytetyö on osittain salainen, tällöin arviointi tehdään julkisen osan perusteella.

Palkinnot

Kummassakin sarjassa palkintona on 500 euron suuruinen stipendi sekä yhden (1) vuoden mittainen Tietoturva ry:n jäsenyys, joka oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja muihin jäsenetuihin. Palkinnot jaetaan Tietoturva ry:n syyskokouksen yhteydessä. Lisäksi palkinnon saajien haastattelut julkaistaan Tietoturva ry:n www-sivuilla ja palkituista tiedotetaan myös muissa viestintävälineissä.

Hakeminen

Vuoden tietoturvaopinnäytetyöpalkintoa 2019 voi hakea sellaisella suomalaiseen korkeakoulututkintoon liittyvällä opinnäytetyöllä, joka on hyväksytty 1.10.2018 – 30.9.2019 välisenä aikana.
Palkintoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee ilmetä:

 • Hakijan tiedot
 • Tiedot oppilaitoksesta ja tutkinnosta, johon opinnäytetyö on tehty
 • Opinnäytetyön otsikko ja aihe
 • Työn ohjaajan yhteystiedot
 • Perustelut (miksi ehdotettu opinnäytetyö on vuoden paras tietoturva-aiheinen opinnäytetyö)

Lisäksi liitteeksi:

 • opinnäytetyöstä annettu arvostelulomake
 • opinnäytetyö sähköisessä muodossa
 • työn ohjaajan antama suositus/lausunto

Hakemukset tulee toimittaa 1.10.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: tietoturvatunnustus@tietoturva.fi

Lisätiedot

Lisätietoja palkinnosta ja sen hakemisesta antaa Miikka Jarnola (miikka.jarnola@tietoturva.fi)

Tietoturva ry pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä perustellusta syystä tai jättää palkinnon jakamatta, mikäli riittävän laadukkaita hakemuksia ei saada.