Kan­di­vai­heen opin­to­jen ky­se­ly + yri­ty­syh­teis­työss­ä su­ori­te­tta­va­t di­plo­mi­ty­öt ja grad­ut­

Jätä kommentti