Hae TYYn opiskelijaedustajaksi!

  • 11.10.2021
  •  
  • 0 kommenttia

TYY hakee opiskelijoita yliopiston hallintoon. / TYY seeks student representatives to the university administration.

https://www.tyy.fi/fi/hae-opiskelijaedustajaksi

Haussa voit hakea seuraavien toimielimien jäseneksi, suluissa haettavien edustajien lukumäärä (varsinainen jäsen + varajäsen) / One can apply for the following postions, the number of postions open is specified in the parenthesis (member + deputy member):

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa. Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat yliopiston vaalijohtosäännön määrittämässä päätoimisessa työsuhteessa yliopistoon.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

According to TYY’s regulation, people with the right to complete a lower university degree, higher university degree, licentiate or doctoral degree, specialist degree in medicine or degree in dental science in the University of Turku are eligible for application. The eligible applicants must also be registered as present in the university. People who have a full-time employment at the university defined by the University Regulation on Elections are not eligible applicants.

TYY emphasises transparency and equality in its activities. We hope to receive applications from many people with different backgrounds.

Hakuaika päättyy 11.10.2021 kello 23.59. / The application period ends on 11 Oct 2021 at 23.59.

 

Hakukohde / Available postionsVoit hakea useampaan toimielimeen samalla hakemuksella. Varmista, että täytät kaikki vastauskentät valitsemastasi hakukohteesta. / One can apply to several position with one application. Make sure you fill all the relevant fields.NäytäYliopiston hallitus / University BoardNäytäYliopistokollegio / University Collegiate CouncilNäytäTiedekuntien johtokunnat / Faculty CouncilsNäytäTutkintolautakunta / Academic Appeals Board