Tentti Päivämäärä
22.10.2018 22.10.2018
12.12.2019 12.12.2019
21.10.2019 21.10.2019
Lineaarialgebra (sivuaineopiskelijat) – 13.12.2018 13.12.2018
Lineaarialgebra (sivuaineopiskelijat) – 14.12.2017 14.12.2017
Takaisin selailuun