Syksyllä 2019 laitoksen opinto-ohjausta muutettiin niin, että nykyään omaopettajat ovat koko kandivaiheen ajan samat. Ensimmäisenä lukuvuonna määrätty omaope on edelleen omaope kolmantena vuonna. Kaikkien mainittavien henkilöiden utumailit löytyvät laitoksen opinto-ohjaus sivuilta intranetistä. Laitoksen opinto-oppaat löytyvät pepistä.

Laitoksen kandivaiheen omaopettajat lukuvuonna 2019-2020:
1. vuoden opiskelijat
Eero Suvanto ja Erno Lokkila
2. vuoden opiskelijat
Jouni Smed ja Mika Murtojärvi
3. vuoden opiskelijat (ja vanhemmat kandivaiheen opiskelijat)
Lasse Bergroth ja Martti Tolvanen

FM-vaiheessa on määritelty kullekkin pääaineelle oma vastuuopettaja.
Data-analytiikan pääaine
Lasse Bergroth
Vuorovaikutusmuotoilun pääaine
Pelisuunnitelijan erikoistumisala, Jouni Smed
Opetusteknologioiden erikoistumisala, Mikko-Jussi Laakso
Opettajan erikoistumisalan pääaine
Mikko-Jussi Laakso

Lisäksi tiedekunnan opintoneuvojalta, Maria Prusilalta, on mahdollisa saada yleistä opintoneuvontaa kaikkiin opintojen vaiheisiin