1. Rekisterinpitäjä

Asteriski ry

Agora, kerros -1

Vesilinnantie 5

20014 Turun yliopisto

Sähköposti: asteriski[ät]utu.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Asteriski ry:n varapuheenjohtaja.

Yhteystiedot löydät täältä.

3. Rekisterin nimi

Asteriski ry:n jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyksen jäsenyyksien hallinta (yhdistyslain 3. luvun 11 §:n tarkoittama jäsenluettelo).

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot jäsenistä:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Kotipaikkakunta
  • TYYn jäsenyys
  • TIVIAn jäsenyys
  • Jäsenyyden voimassaoloaika

Rekisterissä on lisäksi tieto kulkuoikeuden tyypistä (rajoitettu/rajoittamaton).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ylläolevat tiedot, lukuunottamatta kulkuoikeustyyppiä, kerätään jäseniltä liittymisen yhteydessä. Kulkuoikeustyyppi määräytyy kalenterivuosittain hallituksen päättämällä tavalla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman jäsenen suostumusta. Kulkuoikeuksien päivittämisen yhteydessä jäsenien utu-tunnuksia sisältävä lista luovutetaan Turun yliopiston tietotekniikan laitoksen henkilökunnan kulkuoikeuksista vastaavalle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään tietojärjestelmässä, johon on pääsy vain Asteriski ry:n hallituksella ja palvelinvastaavalla. Rekisterijärjestelmän käyttöliittymä on suojattu henkilökohtaisella salasanalla.

9. Tietojen säilytys, poistaminen ja muuttaminen

Tietoja säilytetään jäsenyyden voimassaoloajan. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut kuluvan kalenterivuoden jäsenmaksua saman kalenterivuoden yhdistyksen kevätkokoukseen mennessä. Tämän jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi kevätkokouksen jälkeen.

Jäsen voi tarvittaessa pyytää tietoihin oikaisua ja voi halutessaan nähdä, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Jäsenet ovat vastuussa tietojensa päivittämisestä. Tällaisessa tilanteessa jäsenen tulee lähettää kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle.