1. Rekisterinpitäjä

Asteriski ry

Agora, kerros -1

Vesilinnantie 5

20014 Turun yliopisto

 

Sähköposti: asteriski[ät]utu.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Asteriski ry:n varapuheenjohtaja.

Yhteystiedot löydät täältä.

 

3. Rekisterin nimi

Asteriski ry:n jäsenrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyksen jäsenyyksien hallinta (yhdistyslain 3. luvun 11 §:n tarkoittama jäsenluettelo).

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot jäsenistä:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Kotipaikkakunta
  • TYYn jäsenyys
  • TIVIAn jäsenyys
  • Jäsenyyden voimassaoloaika

Rekisterissä on lisäksi tieto kulkuoikeuden tyypistä (rajoitettu/rajoittamaton).

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ylläolevat tiedot, lukuunottamatta kulkuoikeustyyppiä, kerätään jäseniltä liittymisen yhteydessä. Kulkuoikeustyyppi määräytyy kalenterivuosittain hallituksen päättämällä tavalla.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman jäsenen suostumusta. Kulkuoikeuksien päivittämisen yhteydessä jäsenien utu-tunnuksia sisältävä lista luovutetaan TT-laitoksen henkilökunnan kulkuoikeuksista vastaavalle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään tietojärjestelmässä, johon on pääsy vain Asteriski ry:n varapuheenjohtajalla. Rekisterijärjestelmän käyttöliittymä on suojattu henkilökohtaisella salasanalla.

 

10. Tietojen säilytys, poistaminen ja muuttaminen

Tietoja säilytetään jäsenyyden voimassaoloajan. Jäsenyys passivoituu vuosi jäsenmaksun erääntymisen jälkeen. Tämän jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä puolen (0,5) vuoden sisällä, ellei jäsen vaadi tietojen poistamista heti jäsenyyden päättymisen yhteydessä.

Jäsen voi tarvittaessa pyytää tietoihin oikaisua ja voi halutessaan nähdä, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Jäsenet ovat vastuussa tietojensa päivittämisestä. Tällaisessa tilanteessa jäsenen tulee lähettää kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle.