Turun yliopiston

tietojenkäsittelytieteiden opiskelijat

Asteriski ry