Kerhotoiminta

Kaikkien kerhojen tapahtumista pyritään pitämään tietoa Asteriskin tapahtumakalenterissa, mutta parhaiten toimintaan pääsee mukaan liittymällä kerhojen tiedotuskanaville.


niceKerho

Asteriskin, Digitin ja Nucleuksen riveihin päätyy vuosittain naisopiskelijoita, joista jää usein aktiiviseen toimintaan vain kourallinen kustakin vuosikurssista. Loppujen kohtalosta ei tiedetä varmuudella, huhujen mukaan joku on joskus työllistynyt koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Näiden kolmen järjestön yhteisen kerhon, niceKerhon, tavoitteena on edistää teknillisten alojen naisopiskelijoiden verkostoitumista ja aktivoitumista. Kerhon toimintaan osallistumiselle ei ole sukupuolirajoitteita vaan kuka tahansa on tervetullut mukaan edistämään edellä mainittua tavoitetta. Toiminta on vapaamuotoista ja täysin kerholaisten toiveiden mukaista.

Asteriskin niceKerho-vastaavana toimii vuonna 2019 Kaisa Peteri. Kerholta löytyy oma Discord-palvelin sekä  fb- ja whatsapp -ryhmät, joihin pääsee helpoiten mukaan laittamalla Kaisalle viestiä.

“Mitä tuli kun yksi tietojenkäsittelijä, yksi tietoteekkari ja yksi bioteekkari meni saunaan?”
“Menestyvää yritystoimintaa.”


Alumnikerho

Asteriskin alumneille tarkoitettu kerho, joka järjestää toimintaa kuten afterworkkejä yhdistyksen vanhemmille aktiiveille ja jo valmistuneille tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoille. Kerho toimii autonomisesti ja toiminta perustuu kerhoaktiivien omiin toiveisiin ja ideioihin.

Kerho tiedottaa toiminnastaan ikiriski-sähköpostilistalla, jonka voi tilata täältä. Lisäksi kerholle löytyy oma kanava Asteriskin julkiselta Discord-palvelimelta, joka on palvelimen ylläpitoa lukuunottamatta suljettu vain kerholaisille. Ylläpidolta tai kerholaisilta voi pyytää pääsyä tälle kanavalle.

Alumnikerhon vetäjinä toimivat Asteriskin vuoden 2019 Jäärät Mikko Jaakola ja Eero Suvanto, sekä Ivan Maurin.


Lautapelikerho

Kokoontuu noin kerran kahdessa viikossa yleensä maanantaisin Arcanumin aulassa. Asteriski hankki vuoden 2019 alussa Digit ry:n ja Nucleus ry:n kanssa kerholle uusia lautapelejä, joten nyt jos koskaan kannattaa tulla pelailemaan!

Kerho tiedottaa tapahtumistaan Asteriskin julkisen Discordin puolella lautapelikerho-kanavalla sekä riski-info -maililistalla. Asteriskin lautapelivastaava vuonna 2019 on Kristian Wahlroos.


Ruutukerho

Järjestää sarja- ja/tai leffailtoja jäsenistölle usein Asteriskin toimistolla.

Ruutukerhoa vetää ruutuvastaava, joka on kevätlukukauden 2019 Pasi Toivanen.

Toimikunnat

Asteriskilla on omasta sekä muiden yhteistyöjärjestöjen jäsenistöistä koostuvia toimikuntia, jotka yhdessä hallituksen ja muiden toimikuntien kanssa auttavat järjestön toiminnan toteutuksessa ja kehittämisessä.


Tapahtumatoimikunta

Toimikunta avustaa hallitusta järjestämään tapahtumia opiskelijoille. Nämä tapahtumat pitävät sisällään esimerkiksi bileet, sitsit ja kulttuuritapahtumat. Tapahtumatoimikunta tuottaa muun muassa tapahtumien grafiikkaa (kuvia sekä videoita) ja sosiaalisen median sisältöä. Toimikuntalaiset pääsevät tällä tavoin ideoimaan ja toteuttamaan tapahtumia ja niiden sisältöjä. Lisäksi tapahtumatoimikunnalla on etuoikeus Asteriskin tapahtumien nakkeihin kuten lipunmyynti- ja tarjoilunakkeihin.

Toimikuntaan pääsee ottamalla yhteyttä johonkin toimikuntalaiseen, vetäjään tai hallituslaiseen. Kommunikointi tapahtuu toimikunnan omilla kanavilla Asteriskin Discord-palvelimella.

Vuoden 2019 tapahtumatoimikuntaa vetää vapaa-ajanvastaavat Milja Lempinen ja Lauri Orava sekä kulttuurivastaava Roosa Virta.


WWW-toimikunta

Toimikunta vastaa Asteriskin www-sivujen toiminnasta ja kehityksestä. Lisäksi toimikunta kehittää ja ylläpitää Nakitinta sekä vuonna 2019 julkaistavaa Asteriskin ilmoittautumisjärjestelmä.

Toimikunnalla on kommunikointiin omat kanavansa Asteriskin Discord-palvelimella. Päävastuu toimikunnasta on palvelinvastaavalla, joka on vuonna 2019 Maks Turtiainen. Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä Maksiin, toimikunnan muihin jäseniin tai hallitukseen.


Vuosijuhlatoimikunta

Toimikunta vastaa vuosijuhlien järjestämisestä.

Vuonna 2020 Asteriski täyttää 48 vuotta ja sen kunniaksi tullaan järjestämään vuosijuhlat. Toimikunta juhlia varten perustetaan vuonna 2019 ja sen vetäjänä toimii Miika Länsi-Seppänen. Toimikunnan kokouksista tiedotetaan Asteriskin tapahtumakalenterissa.


File-toimikunta

Asteriski ry, Digit ry ja Nucleus ry toimittavat yhdessä File-ainejärjestöjulkaisua. Filelle valitaan päätoimittajat Asteriskilta, Digitiltä ja Nucleukselta, ja he hyväksyvät sopivan määrän File-toimikuntaan jäseniä. File pilotoidaan vuonna 2019 sähköisessä blogimuodossa ja se sisältää mm. juttuja järjestöjen tapahtumista, opiskelusta sekä muista ajankohtaisista aiheista. Lisäksi joka kesä ilmestyy uusille opiskelijoille tarkoitettu Piltti-File painatetussa lehtimuodossa.

Filen päätoimittaja vuonna 2019 on Camilla Lähteenmäki.


Synergiatoimikunta

Synergiatoimikunta on vastuussa Synergia -seminaaritapahtuman organisoimisesta, suunnittelusta ja järjestämisestä. Synergiassa 2019 ovat mukana Asteriski ry, Digit ry, TuKYData ry, Infå rf sekä DaTe rf. Tapahtuma järjestetään 20.11.2019.

Synergiatoimikunnan vetäjä toimii vuonna 2019 Valtter Karppinen.