Toimikausi 1.1.2020 – 31.12.2020

Hallitus
Hallituksen virallinen sähköposti: asteriski[ät]utu.fi
(menee kaikille hallituksen jäsenille)

Puheenjohtaja
Milja Lempinen
pj-asteriski[ät]utu.fi

Valmistelee ja johtaa hallituksen ja yhdistyksen kokoukset, hoitaa yhdistyksen ulkoiset suhteet, edustaa yhdistystä eri tilaisuuksissa. Lisäksi tekee toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen.

Varapuheenjohtaja
Lauri Orava
vpj-asteriski[ät]utu.fi

Toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena ja huolehtii jäsenasioista sekä ylläpitää jäsentietorekisteriä yhdessä palvelinvastaavan kanssa.

Sihteeri
Ville Piili
sihteeri-asteriski[ät]utu.fi

Pöytäkirjojen laadinta ja sekalaiset paperityöt. Huolehtii myös yhdistyksen kannatustuotteista, kuten paidat, tarrat ja kangasmerkit.

Taloudenhoitaja
Sanni Koskinen
talous-asteriski[ät]utu.fi

Hoitaa yhdistyksen rahaliikennettä. Tämän lisäksi taloudenhoitaja tekee tähän liittyvät kirjanpito- ja laskutustehtävät sekä yhdistyksen talousarvion. Tietysti myös tilinpäätös kuuluu toimenkuvaan.

Kulttuuri- ja Liikuntavastaava
Petrus Pulli
liikunta-asteriski[ät]utu.fi

Huolehtii yhdistyksen alkoholittoman toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä. Kulttuurivastaavana toimii tapahtumatoimikunnan ja kulttuuritiimin vastuuhenkilönä. Liikuntavastaavana hoitaa esimerkiksi liikuntavuoroihin liittyvät asiat sekä ilmoittautumiset urheilutapahtumiin.

Tiedotusvastaava
Julia Suojärvi
tiedotus-asteriski[ät]utu.fi

Levittää Asteriskin ilosanomaa www-sivuille, postituslistalle sekä sosiaaliseen mediaan.

Sosiaalipoliittinen ja pilttivastaava
Taru Toivonen
tatutoi[ät]utu.fi

Huolehtii jäsenistöön vaikuttavien sosiaalipoliittisten asioiden esilletuonnista sekä yleisesti hyvinvoinnista.

Pilttivastaava huolehtii tuutorien koordinoinnista ja on mukana pilttiviikon suunnittelussa sekä muissa uusiin opiskelijoihin liittyvissä asioissa.

Opintovastaava
Sami Spets
opinto-asteriski[ät]utu.fi

Hoitaa opintoihin liittyviä asioita ja järjestää opintoaiheisia tilaisuuksia. Organisoi koulutusohjelman markkinointia opiskelijoille.

Yrityssuhdevastaava
Maks Turtiainen
yv-asteriski[ät]utu.fi

Huolehtii Asteriski ry:n suhteista yritysmaailmaan. Hän on mies paikallaan jos yritys haluaa järjestää esim. ekskursion tai rekrytilaisuuden kanssamme. Lisätietoa.

Isäntä
Roosa Virta
isanta-asteriski[ät]utu.fi

Järjestää sitsejä ja huolehtii Asteriski ry:n tiloista.

Vapaa-ajanvastaava
Aleksi Laakso
va-asteriski[ät]utu.fi

Järjestää bileitä, sitsejä ja muita mahdollisia virkistymistapahtumia. Toimii tapahtumatoimikunnan vastuuhenkilönä.


Toimihenkilöt

Palvelinvastaava
Maks Turtiainen
mjturt[ät]utu.fi

Vastaa Asteriskin palvelinten toimivuudesta ja hänellä on päävastuu WWW-toimikunnasta. Palvelinten ja niillä olevien palveluiden ylläpitoon on varattu erikseen rahaa yhdistyksen budjetissa. Palvelinvastaava valitaan yhdistyksen syyskokouksessa.

Toimistovastaava
Tuisku Polvinen
tjmvah[ät]utu.fi

Järjestää yhdessä Digit ry:n vastaavan kanssa toimiston siivouspäiviä, huolehtii toimiston viihtyvyydestä ja tarvikkeista. Valitaan syyskokouksessa.

Toimistovastaava
Ossi Rahkia
osjura[ät]utu.fi

Järjestää yhdessä Digit ry:n vastaavan kanssa toimiston siivouspäiviä, huolehtii toimiston viihtyvyydestä ja tarvikkeista. Valitaan syyskokouksessa.

Jäärä
Mikko Jaakola
mjjaak[ät]utu.fi

Asteriskin vanha hallituslainen, jonka tehtävänä on auttaa ja tukea istuvaa hallitusta, jotta vanhoista perinteistä ja yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta pidetään kiinni.

Jäärä
Tiina Nokelainen
tmknok[ät]utu.fi

Asteriskin vanha hallituslainen, jonka tehtävänä on auttaa ja tukea istuvaa hallitusta, jotta vanhoista perinteistä ja yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta pidetään kiinni.

TEK-yhdyshenkilö
Ivan Maurin
ivamau[ät]utu.fi

Huolehtii Asteriskin ja Tekniikan akateemisten välisistä suhteista. Aktiivisesti tekemisissä TEKin opiskelijayhdyshenkilön kanssa.

Opintomateriaalivastaava
Daniel Sundholm
dajsun[ät]utu.fi

Pitää toimiston opintomateriaalit ajan tasalla hoitamalla Asteriskin tenttiarkistoa.

Ympäristövastaava
Ann-Victoria Vuorinen
avvuor[ät]utu.fi

Huolehtii, että yhdistys noudattaa mahdollisuuksien mukaan vihreitä arvoja.

Lautapelivastaava
Kristian Wahlroos
kjhwah[ät]utu.fi

Järjestää säännöllisesti lautapelikerhoja ja huolehtii tiedotuksesta jäsenistölle.

niceKerhovastaava
Veera Paananen
veilpa[ät]utu.fi

Huolehtii kerhon toiminnasta ja osallistuu niceKerhon tapahtumien järjestämiseen. NiceKerho edistää teknillisten alojen naisten verkostoitumista.

niceKerhovastaava
Kaisa Peteri
ankapet[ät]utu.fi

Huolehtii kerhon toiminnasta ja osallistuu niceKerhon tapahtumien järjestämiseen. NiceKerho edistää teknillisten alojen naisten verkostoitumista.

Saavutettavuusvastaava
Julia Suojärvi
jasuoj[ät]utu.fi

Saavutettavuusvastaavan tehtävänä on tarkkailla, että yhdistyksen toiminta on tasa-arvon mukaista ja ottaa huomioon jäsenten mahdolliset erityistarpeet.

KV-vastaava
Taru Toivonen
tatutoi[ät]utu.fi

Vastaa tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden vaihto-opiskeluun liittyvistä asioista. Osallistuu Hybridin kv-tapaamisiin sekä TYY International Council -tapaamisiin.

Kehitysyhteistyövastaava
Ann-Victoria Vuorinen
avvuor[ät]utu.fi

Vastaa yhdistyksen osallistumisesta yhteisvastuulliseen kehitysyhteistyötoimintaan budjetissa määritellyin varoin.

Vuosijuhlatoimikunnan vetäjä
Miika Länsi-Seppänen
mmlase[ät]utu.fi

Vuosijuhlatoimikunnan vetäjä. Toimikunta perustettiin 2019 ja se on vastuussa Asteriskin vuosijuhlien järjestämisestä keväällä 2020.

Ruutuvastaava
Juuso Rytilahti
jubery[ät]utu.fi

Ruutukerhon vastuuhenkilö, joka järjestää sarja- ja/tai leffailtoja.


Liittokokousedustajat

TIVIA ry
Lauri Orava
Ville Piili (vara)

TiTOL ry
Sanni Koskinen
Jani Anttonen (vara)

Vector ry
Mikko Jaakola
Tiina Nokelainen (vara)

Hybridi Turku ry
Mikko Jaakola
Tiina Nokelainen
Ossi Rahkia (vara)
Salla Koski (vara)