Toimikausi 1.1.2020 – 31.12.2020

Hallitus
Hallituksen virallinen sähköposti: asteriski[ät]utu.fi
(menee kaikille hallituksen jäsenille)

Puheenjohtaja
Milja Lempinen
pj-asteriski[ät]utu.fi

Valmistelee ja johtaa hallituksen ja yhdistyksen kokoukset, hoitaa yhdistyksen ulkoiset suhteet, edustaa yhdistystä eri tilaisuuksissa. Lisäksi tekee toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen.

Varapuheenjohtaja
Lauri Orava
vpj-asteriski[ät]utu.fi

Toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena ja huolehtii jäsenasioista sekä ylläpitää jäsentietorekisteriä yhdessä palvelinvastaavan kanssa.

Sihteeri
Ville Piili
sihteeri-asteriski[ät]utu.fi

Pöytäkirjojen laadinta ja sekalaiset paperityöt. Huolehtii myös yhdistyksen kannatustuotteista, kuten paidat, tarrat ja kangasmerkit.

Taloudenhoitaja
Sanni Koskinen
talous-asteriski[ät]utu.fi

Hoitaa yhdistyksen rahaliikennettä. Tämän lisäksi taloudenhoitaja tekee tähän liittyvät kirjanpito- ja laskutustehtävät sekä yhdistyksen talousarvion. Tietysti myös tilinpäätös kuuluu toimenkuvaan.

Kulttuuri- ja Liikuntavastaava
Petrus Pulli
liikunta-asteriski[ät]utu.fi

Huolehtii yhdistyksen alkoholittoman toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä. Kulttuurivastaavana toimii tapahtumatoimikunnan ja kulttuuritiimin vastuuhenkilönä. Liikuntavastaavana hoitaa esimerkiksi liikuntavuoroihin liittyvät asiat sekä ilmoittautumiset urheilutapahtumiin.

Tiedotusvastaava
Julia Suojärvi
tiedotus-asteriski[ät]utu.fi

Levittää Asteriskin ilosanomaa www-sivuille, postituslistalle sekä sosiaaliseen mediaan.

Sosiaalipoliittinen ja pilttivastaava
Taru Toivonen
tatutoi[ät]utu.fi

Huolehtii jäsenistöön vaikuttavien sosiaalipoliittisten asioiden esilletuonnista sekä yleisesti hyvinvoinnista.

Pilttivastaava huolehtii tuutorien koordinoinnista ja on mukana pilttiviikon suunnittelussa sekä muissa uusiin opiskelijoihin liittyvissä asioissa.

Opintovastaava
Sami Spets
opinto-asteriski[ät]utu.fi

Hoitaa opintoihin liittyviä asioita ja järjestää opintoaiheisia tilaisuuksia. Organisoi koulutusohjelman markkinointia opiskelijoille.

Yrityssuhdevastaava
Maks Turtiainen
yv-asteriski[ät]utu.fi

Huolehtii Asteriski ry:n suhteista yritysmaailmaan. Hän on mies paikallaan jos yritys haluaa järjestää esim. ekskursion tai rekrytilaisuuden kanssamme. Lisätietoa.

Isäntä
Roosa Virta
isanta-asteriski[ät]utu.fi

Järjestää sitsejä ja huolehtii Asteriski ry:n tiloista.

Vapaa-ajanvastaava
Aleksi Laakso
va-asteriski[ät]utu.fi

Järjestää bileitä, sitsejä ja muita mahdollisia virkistymistapahtumia. Toimii tapahtumatoimikunnan vastuuhenkilönä.


Toimihenkilöt

Palvelinvastaava
Maks Turtiainen
mjturt[ät]utu.fi

Vastaa Asteriskin palvelinten toimivuudesta ja hänellä on päävastuu WWW-toimikunnasta. Palvelinten ja niillä olevien palveluiden ylläpitoon on varattu erikseen rahaa yhdistyksen budjetissa. Palvelinvastaava valitaan yhdistyksen syyskokouksessa.

Toimistovastaava
Tuisku Polvinen
tjmvah[ät]utu.fi

Järjestää yhdessä Digit ry:n vastaavan kanssa toimiston siivouspäiviä, huolehtii toimiston viihtyvyydestä ja tarvikkeista. Valitaan syyskokouksessa.

Toimistovastaava
Ossi Rahkia
osjura[ät]utu.fi

Järjestää yhdessä Digit ry:n vastaavan kanssa toimiston siivouspäiviä, huolehtii toimiston viihtyvyydestä ja tarvikkeista. Valitaan syyskokouksessa.

Jäärä
Mikko Jaakola
mjjaak[ät]utu.fi

Asteriskin vanha hallituslainen, jonka tehtävänä on auttaa ja tukea istuvaa hallitusta, jotta vanhoista perinteistä ja yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta pidetään kiinni.

Jäärä
Tiina Nokelainen
tmknok[ät]utu.fi

Asteriskin vanha hallituslainen, jonka tehtävänä on auttaa ja tukea istuvaa hallitusta, jotta vanhoista perinteistä ja yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta pidetään kiinni.

TEK-yhdyshenkilö
Ivan Maurin
ivamau[ät]utu.fi

Huolehtii Asteriskin ja Tekniikan akateemisten välisistä suhteista. Aktiivisesti tekemisissä TEKin opiskelijayhdyshenkilön kanssa.

Opintomateriaalivastaava
Daniel Sundholm
dajsun[ät]utu.fi

Pitää toimiston opintomateriaalit ajan tasalla hoitamalla Asteriskin tenttiarkistoa.

Ympäristövastaava
Ann-Victoria Vuorinen
avvuor[ät]utu.fi

Huolehtii, että yhdistys noudattaa mahdollisuuksien mukaan vihreitä arvoja.

Lautapelivastaava
Kristian Wahlroos
kjhwah[ät]utu.fi

Järjestää säännöllisesti lautapelikerhoja ja huolehtii tiedotuksesta jäsenistölle.

niceKerhovastaava
Veera Paananen
veilpa[ät]utu.fi

Huolehtii kerhon toiminnasta ja osallistuu niceKerhon tapahtumien järjestämiseen. NiceKerho edistää teknillisten alojen naisten verkostoitumista.

niceKerhovastaava
Kaisa Peteri
ankapet[ät]utu.fi

Huolehtii kerhon toiminnasta ja osallistuu niceKerhon tapahtumien järjestämiseen. NiceKerho edistää teknillisten alojen naisten verkostoitumista.

Saavutettavuusvastaava
Julia Suojärvi
jasuoj[ät]utu.fi

Saavutettavuusvastaavan tehtävänä on tarkkailla, että yhdistyksen toiminta on tasa-arvon mukaista ja ottaa huomioon jäsenten mahdolliset erityistarpeet.

KV-vastaava
Taru Toivonen
tatutoi[ät]utu.fi

Vastaa tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden vaihto-opiskeluun liittyvistä asioista. Osallistuu Hybridin kv-tapaamisiin sekä TYY International Council -tapaamisiin.

Kehitysyhteistyövastaava
Ann-Victoria Vuorinen
avvuor[ät]utu.fi

Vastaa yhdistyksen osallistumisesta yhteisvastuulliseen kehitysyhteistyötoimintaan budjetissa määritellyin varoin.

Vuosijuhlatoimikunnan vetäjä
Miika Länsi-Seppänen
mmlase[ät]utu.fi

Vuosijuhlatoimikunnan vetäjä. Toimikunta perustettiin 2019 ja se on vastuussa Asteriskin vuosijuhlien järjestämisestä keväällä 2020.

Ruutuvastaava
Juuso Rytilahti
jubery[ät]utu.fi

Ruutukerhon vastuuhenkilö, joka järjestää sarja- ja/tai leffailtoja.