Toimikausi / Term of office
1.1.2022 – 31.12.2022

Hallitus / Executive board
Hallituksen virallinen sähköposti / Board’s official email address
asteriski[ät]utu.fi

Puheenjohtaja / Chair of the Board
Aleksi Laakso
pj-asteriski[ät]utu.fi

Valmistelee hallituksen kokousten esityslistat ja johtaa kokouksia, valvoo ja ohjaa hallituksen toimintaa, sekä kutsuu tarvittaessa yhdistyksen kokouksen koolle. Huolehtii siitä, että yhdistyksellä on edustus eri edustustilaisuuksissa. Valmistelee hallituksen toimintasuunnitelma-ja toimintakertomusesitykset.
Telegram: @leksirei

Varapuheenjohtaja / Vice-chair of the Board
Eetu Kumpulainen
vpj-asteriski[ät]utu.fi

Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. Lisäksi ylläpitää yhdistyksen jäsenrekisteriä palvelinvastaavan avustuksella ja huolehtii muista jäsenasioista, kuten kulkuoikeuksista.

Sihteeri / Secretary
Sami Salo
sihteeri-asteriski[ät]utu.fi

Kirjoittaa hallituksen kokousten pöytäkirjat ja toimittaa hyväksytyt pöytäkirjat yhdistyksen jäsenten saataville. Vastaa kannatustuotteiden saatavuudesta sekä uusien kannatustuotteiden tilaamisesta.

Taloudenhoitaja / Treasurer
Taru Toivonen
talous-asteriski[ät]utu.fi

Hoitaa kirjanpidon, tekee tilinpäätöksen, valvoo varojen käyttöä ja pitää hallituksen ajan tasalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta sekä hoitaa maksuliikenteen. Valmistelee hallituksen talousarvioesityksen.

Kulttuuri- ja pilttivastaava / Culture and Freshman affairs
Milla Oksanen
kulttuuri-asteriski[ät]utu.fi

Tuottaa kulttuuritapahtumia ja järjestää kulttuuriekskursioita.Koordinoi tapahtumatoimikunnan toimintaa.

Toimii tuutorien koordinaattorina. Suunnittelee pilttiviikon ohjelman yhdessä tuutorien ja muun hallituksen kanssa sekä suunnittelee muita uusille opiskelijoille suunnattuja tapahtumia

Liikunta- ja saunavastaava / Sports and Saunas
Vera Hiltunen
liikunta-asteriski[ät]utu.fi

Tuottaa lajikokeiluja ja muita liikuntatapahtumia. Huolehtii ilmoittautumisista urheilutapahtumiin. Koordinoi tapahtumatoimikunnan toimintaa. Vastaa saunailtojen järjestämisestä.

Tiedotusvastaava / Communications
Okko Ailio
tiedotus-asteriski[ät]utu.fi

Tiedottaa yhdistyksen asioista yhdistyksen eri tiedotuskanavilla. Huolehtii yhdistyksen näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa. Koordinoi tapahtumatoimikunnan toimintaa.

Opintovastaava / Academic affairs
Katariina Moilanen
opinto-asteriski[ät]utu.fi

Pitää yhteyttä laitoksen opinnoista vastaaviin toimielimiin. Välittää opiskelijoiden havaitsemat epäkohdat opetushenkilökunnan tietoon. Osallistuu laitoksen opintotiimin kokouksiin yhdistyksen edustajana. Varmistaa, että yhdistyksellä on edustus koulutuksen kehittämisen työryhmässä.

Yrityssuhdevastaava / Foreign affairs
Timi Pietilä
yv-asteriski[ät]utu.fi

Vastaa yhdistyksen yritysyhteistyöstä. Järjestää yritysekskursioita ja muita tapahtumia yhteistyössä paikallisten tai muiden yrityksien kanssa. Koordinoi yritystoimikunnan toimintaa. Lisätietoa.

Isäntä / Householder
Aleksi Pelkonen
isanta-asteriski[ät]utu.fi

Vastaa sitsien järjestämisestä. Huolehtii yhdistyksen tiloista yhdessä tilavastaavien kanssa. Koordinoi tapahtumatoimikunnan toimintaa.

Vapaa-ajanvastaava / Student parties
Julia Suojärvi
va-asteriski[ät]utu.fi

Tuottaa vapaa-ajantapahtumia, pois lukien kulttuuri-ja liikuntatapahtumat sekä sitsit. Koordinoi tapahtumatoimikunnan toimintaa.


Toimihenkilöt / Officials

File:n päätoimittaja / Chief editor of File
Josefiina Heikkilä
jhheik[ät]utu.fi

Vastaa yhdessä muiden yhdistyksien vastaavien toimihenkilöiden kanssa File:n toimituksesta.

Tilavastaava / Housekeeper
Nemo Laiho
nmlaih[ät]utu.fi

Huolehtii yhdistyksen tiloista hallituksen isännän apuna.

Tilavastaava / Housekeeper
Rasmus Mäkinen
raemak[ät]utu.fi

Huolehtii yhdistyksen tiloista hallituksen isännän apuna.

Jäärä / Veteran
Lauri Orava
laorav[ät]utu.fi

Tukee ja auttaa istuvaa hallitusta, jotta vanhoista perinteistä ja yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta pidetään kiinni. Huolehtii Asteriskin alumnikerhon toiminnasta ja järjestää alumneille suunnattuja tapahtumia. Aikaisempi kokemus yhdistyksen hallituksessa toimimisesta katsotaan eduksi.

Jäärä / Veteran
Sami Spets
savasp[ät]utu.fi

Tukee ja auttaa istuvaa hallitusta, jotta vanhoista perinteistä ja yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta pidetään kiinni. Huolehtii Asteriskin alumnikerhon toiminnasta ja järjestää alumneille suunnattuja tapahtumia. Aikaisempi kokemus yhdistyksen hallituksessa toimimisesta katsotaan eduksi.

TEK-yhdyshenkilö / TEK contact person
Timi Pietilä
tppiet[ät]utu.fi

Pitää yhteyttä Tekniikan Akateemisten liittoon sekä on yhteydessä TEKin Turun aluetoimistoon.

Opintomateriaalivastaava / Learning material specialist
Daniel Sundholm
dajsun[ät]utu.fi

Ylläpitää Asteriskin tenttiarkistoa.

Ympäristövastaava / Environmental affairs
Ann-Victoria Vuorinen
avvuor[ät]utu.fi

Huolehtii, että yhdistys noudattaa ympäristöystävällisiä toimintatapoja.

Ympäristövastaava / Environmental affairs
Daniel Sundholm
dajsun[ät]utu.fi

Huolehtii, että yhdistys noudattaa ympäristöystävällisiä toimintatapoja.

Peli-iltavastaava / Gamemaster
Aleksi Pikkarainen
akpikk[ät]utu.fi

Järjestää peli-iltoja jäsenistölle.

Peli-iltavastaava / Gamemaster
Johannes Mensalo
jimens[ät]utu.fi

Järjestää peli-iltoja jäsenistölle.

niceKerho-vastaava / niceKerho representative
Julia Suojärvi
jasuoj[ät]utu.fi

Järjestää niceKerhon tapahtumia ja huolehtii kerhon muusta toiminnasta. niceKerhon tarkoitus on edistää teknillisten alojen naisten verkostoitumista.

niceKerho-vastaava / niceKerho representative
Anni Eskelinen
aeeske[ät]utu.fi

Järjestää niceKerhon tapahtumia ja huolehtii kerhon muusta toiminnasta. niceKerhon tarkoitus on edistää teknillisten alojen naisten verkostoitumista.

Yhdenvertaisuusvastaava / Equality affairs
Nina Judén
nsjude[ät]utu.fi

Huolehtii, että yhdistyksen toiminta on tasa-arvon mukaista ja tuo hallitukselle esiin jäsenten mahdolliset erityistarpeet.

KV-vastaava / International affairs
Josefiina Heikkilä
jhheik[ät]utu.fi

Vastaa tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden vaihto-opiskeluun liittyvistä asioista. Osallistuu ylempien toimielinten kv-tapaamisiin.

KV-vastaava / International affairs
Anni Eskelinen
aeeske@utu.fi

Vastaa tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden vaihto-opiskeluun liittyvistä asioista. Osallistuu ylempien toimielinten kv-tapaamisiin.

Ruutuvastaava / TV specialist
Juuso Rytilahti
jubery[ät]utu.fi

Järjestää sarja-ja leffailtoja jäsenistölle Ruutukerhon muodossa.

Palvelinvastaava / Server admin
Roosa Virta
rhvirt[ät]utu.fi

Vastaa yhdistyksen nettisivujen ja sähköisen jäsenrekisterin ylläpidosta. Koordinoi www-toimikunnan toimintaa.

Vuosijuhlatoimikunnan vetäjät / Annual Ball committee managers
Sanni Koskinen / Milja Lempinen
sakakos[ät]utu.fi / mmlemp{ät]utu.fi

Vuosijuhlatoimikunnan vetäjä. Toimikunta on vastuussa Asteriskin 50-vuotisjuhlien järjestämisestä keväällä 2022


Liittokokousedustajat / Representatives

TIVIA ry
Eetu Kumpulainen
Timi Pietilä (vara)

TiTOL ry
Sami Spets
Sanni Koskinen (vara)

Hybridi Turku ry
Nina Judén
Josefiina Heikkilä
Sanni Koskinen (vara)
Nemo Laiho (vara)

Technica ry
Tuisku Polvinen
Taru Toivonen (vara)