Toimikausi / Term of office
1.1.2023 – 31.12.2023

Hallitus / Executive board
Hallituksen virallinen sähköposti / Board’s official email address
hallitus[ät]asteriski.fi

Puheenjohtaja / Chair of the Board
Timi Pietilä
pj[ät]asteriski.fi
Telegram: @timipiet

Valmistelee hallituksen kokousten esityslistat ja johtaa kokouksia, valvoo ja ohjaa hallituksen toimintaa, sekä kutsuu tarvittaessa yhdistyksen kokouksen koolle. Huolehtii siitä, että yhdistyksellä on edustus eri edustustilaisuuksissa. Valmistelee hallituksen toimintasuunnitelma-ja toimintakertomusesitykset.

Preparation and the management of the Board meetings, supervises and directs the activities of the Board, and calls a meeting of the Association when necessary. Ensures that the Association is represented at the various representative events. Prepares the proposals for the Board's action plan and activity report.

Varapuheenjohtaja / Vice-chair of the Board
Okko Ailio
vpj[ät]asteriski.fi

Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. Lisäksi ylläpitää yhdistyksen jäsenrekisteriä palvelinvastaavien avustuksella ja huolehtii muista jäsenasioista, kuten kulkuoikeuksista.

Carries out the duties of the Chair in their absence. Maintains the association's membership register with the assistance of the Server admins and deals with other membership matters.

Sihteeri & Kulttuurivastaava / Secretary & Culture
Anni Eskelinen
sihteeri[ät]asteriski.fi
kulttuuri[ät]asteriski.fi

Kirjoittaa hallituksen kokousten pöytäkirjat ja toimittaa hyväksytyt pöytäkirjat yhdistyksen jäsenten saataville. Vastaa kannatustuotteiden saatavuudesta sekä uusien kannatustuotteiden tilaamisesta.

Tuottaa kulttuuritapahtumia ja järjestää kulttuuriekskursioita. Koordinoi tapahtumatoimikunnan toimintaa.

Writes minutes of the board meetings and makes the accepted minutes available for the members. Is responsible for the availability of the organizations current endorsement products and the orders of new products.

Produces cultural events and holds cultural excursions. Coordinates the event committee.

Taloudenhoitaja / Treasurer
Milla Oksanen
talous[ät]asteriski.fi

Hoitaa kirjanpidon, tekee tilinpäätöksen, valvoo varojen käyttöä ja pitää hallituksen ajan tasalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta sekä hoitaa maksuliikenteen. Valmistelee hallituksen talousarvioesityksen.

Takes care of the accounting, prepares the financial statements, supervises the use of funds and keeps the board informed about the association's financial situation and handles payment transactions. Prepares the board's budget proposal.

Liikunta- ja pilttivastaava / Sports and Freshman affairs
Daniel Sundholm
liikunta[ät]asteriski.fi
piltti[ät]asteriski.fi

Tuottaa lajikokeiluja ja muita liikuntatapahtumia. Huolehtii ilmoittautumisista urheilutapahtumiin. Koordinoi tapahtumatoimikunnan toimintaa.

Toimii tuutorien koordinaattorina. Suunnittelee pilttiviikon ohjelman yhdessä tuutorien ja muun hallituksen kanssa sekä suunnittelee muita uusille opiskelijoille suunnattuja tapahtumia.

Responsible for organizing sports trials and events. Takes care of registrations for sports events.

Coordinates tutor activities. Plans the freshmen week program together with the tutors and the board, and plans other events for the freshmen.

Sosiaalipoliittinen- ja ympäristövastaava / Social and Environmental Affairs
Janina Paasila
sopo[ät]asteriski.fi
ymparisto[ät]asteriski.fi

Vastaa opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tukipalveluihin, sekä tasa-arvoon ja yhteisössä vaikuttamiseen liittyvistä asioista.
Huolehtii, että järjestön toiminta on ympäristöystävällistä ja edistää Reilun Kaupan järjestön edellyttämiä toimintaperiaatteita.


Responsible for affairs related to overall wellbeing and supporting services of students, equality and acting in the community.
Ensures that the association operates in an environmentally friendly manner and abides to the requirements of being a Fair Trade association.

Tiedotusvastaava / Communications
Salla Sipilä
tiedotus[ät]asteriski.fi

Tiedottaa yhdistyksen asioista yhdistyksen eri tiedotuskanavilla. Huolehtii yhdistyksen näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa. Koordinoi tapahtumatoimikunnan toimintaa.

Informs about the organizations affairs and publishes weekly bulletins. Manages the social media team and social media visibility.

Koulutuspoliittinen vastaava / Academic affairs
Aku Paananen
kopo[ät]asteriski.fi

Pitää yhteyttä laitoksen opinnoista vastaaviin toimielimiin. Välittää opiskelijoiden havaitsemat epäkohdat opetushenkilökunnan tietoon. Osallistuu laitoksen opintotiimin kokouksiin yhdistyksen edustajana. Varmistaa, että yhdistyksellä on edustus koulutuksen kehittämisen työryhmässä.

Keeps in touch with the department's organs responsible for studies. Forwards faults noticed by students to the faculty. Participates in the department's study team meetings. Ensures that the association has representation in the Committee for Undergraduate Education Development.

Yrityssuhdevastaava / Head of Corporate Relations
Vera Hiltunen
yrityssuhteet[ät]asteriski.fi

Vastaa yhdistyksen yritysyhteistyöstä. Järjestää yritysekskursioita ja muita tapahtumia yhteistyössä paikallisten tai muiden yrityksien kanssa. Koordinoi yritystoimikunnan toimintaa. Lisätietoa.

Responsible for the organizations corporate relations and other foreign affairs. Organizes excursions and other events together with different companies. Coordinates the operation of the corporate relations committee.

Isäntä / Householder
Sami Salo
isanta[ät]asteriski.fi

Vastaa sitsien järjestämisestä. Huolehtii yhdistyksen tiloista yhdessä tilavastaavien kanssa. Koordinoi tapahtumatoimikunnan toimintaa.

Organises sitz parties and takes care of the facilities along with the housekeepers. Coordinates the events committee.

Vapaa-ajanvastaava / Student parties
Sara Tognetty
tapahtumat[ät]asteriski.fi

Tuottaa vapaa-ajantapahtumia, pois lukien kulttuuri-ja liikuntatapahtumat sekä sitsit. Koordinoi tapahtumatoimikunnan toimintaa.


Toimihenkilöt / Officials

File:n päätoimittaja / Chief editor of File
Katariina Moilanen
ankatm[ät]utu.fi

Vastaa yhdessä muiden yhdistyksien vastaavien toimihenkilöiden kanssa File:n toimituksesta.

File:n päätoimittaja / Chief editor of File
Noora Niemi
nomarn[ät]utu.fi

Vastaa yhdessä muiden yhdistyksien vastaavien toimihenkilöiden kanssa File:n toimituksesta.

Tilavastaava / Housekeeper
Nemo Laiho
nmlaih[ät]utu.fi

Huolehtii yhdistyksen tiloista hallituksen isännän apuna.

Tilavastaava / Housekeeper
Eero Kuusisto
ejkuus[ät]utu.fi

Huolehtii yhdistyksen tiloista hallituksen isännän apuna.

Jäärä / Veteran
Lauri Orava
laorav[ät]utu.fi

Tukee ja auttaa istuvaa hallitusta, jotta vanhoista perinteistä ja yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta pidetään kiinni. Huolehtii Asteriskin alumnikerhon toiminnasta ja järjestää alumneille suunnattuja tapahtumia. Aikaisempi kokemus yhdistyksen hallituksessa toimimisesta katsotaan eduksi.

Jäärä / Veteran
Aleksi Laakso
almlaa[ät]utu.fi

Tukee ja auttaa istuvaa hallitusta, jotta vanhoista perinteistä ja yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta pidetään kiinni. Huolehtii Asteriskin alumnikerhon toiminnasta ja järjestää alumneille suunnattuja tapahtumia. Aikaisempi kokemus yhdistyksen hallituksessa toimimisesta katsotaan eduksi.

TEK-yhdyshenkilö / TEK contact person
Aleksi Pelkonen
aipelk[ät]utu.fi

Pitää yhteyttä Tekniikan Akateemisten liittoon sekä on yhteydessä TEKin Turun aluetoimistoon.

Opintomateriaalivastaava / Learning material specialist
Johannes Mensalo
jimens[ät]utu.fi

Ylläpitää Asteriskin tenttiarkistoa.

Peli-iltavastaava / Gamemaster
Aleksi Pikkarainen
akpikk[ät]utu.fi

Järjestää peli-iltoja jäsenistölle.

niceKerho-vastaava / niceKerho representative
Julia Suojärvi
jasuoj[ät]utu.fi

Järjestää niceKerhon tapahtumia ja huolehtii kerhon muusta toiminnasta. niceKerhon tarkoitus on edistää teknillisten alojen naisten verkostoitumista.

niceKerho-vastaava / niceKerho representative
Katariina Moilanen
ankatm[ät]utu.fi

Järjestää niceKerhon tapahtumia ja huolehtii kerhon muusta toiminnasta. niceKerhon tarkoitus on edistää teknillisten alojen naisten verkostoitumista.

Yhdenvertaisuusvastaava / Equality affairs
Laura-Tuulia Aarnio
ltaarn[ät]utu.fi

Huolehtii, että yhdistyksen toiminta on tasa-arvon mukaista ja tuo hallitukselle esiin jäsenten mahdolliset erityistarpeet.

Yhdenvertaisuusvastaava / Equality affairs
Taru Toivonen
tatutoi[ät]utu.fi

Huolehtii, että yhdistyksen toiminta on tasa-arvon mukaista ja tuo hallitukselle esiin jäsenten mahdolliset erityistarpeet.

KV-vastaava / International affairs
Josefiina Heikkilä
jhheik[ät]utu.fi

Vastaa tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden vaihto-opiskeluun liittyvistä asioista. Osallistuu ylempien toimielinten kv-tapaamisiin.

KV-vastaava / International affairs
Vincent Vainio
t10bbane[ät]utu.fi

Vastaa tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden vaihto-opiskeluun liittyvistä asioista. Osallistuu ylempien toimielinten kv-tapaamisiin.

Ruutuvastaava / TV specialist
Erno Lokkila
eolokk[ät]utu.fi

Järjestää sarja-ja leffailtoja jäsenistölle Ruutukerhon muodossa.

Palvelinvastaava / Server admin
Roosa Virta
rhvirt[ät]utu.fi

Vastaa yhdistyksen nettisivujen ja sähköisen jäsenrekisterin ylläpidosta. Koordinoi www-toimikunnan toimintaa.

Palvelinvastaava / Server admin
Aarni Kivelä
aikive[ät]utu.fi

Vastaa yhdistyksen nettisivujen ja sähköisen jäsenrekisterin ylläpidosta. Koordinoi www-toimikunnan toimintaa.

Wappuriski / May Day official
Aleksi Pelkonen
aipelk[ät]utu.fi

Organisoi ja järjestää yhdessä hallituksen ja tapahtumatoimikunnan kanssa Riskiwapun tapahtumia vapun
aikaan. Edustaa yhdistystä mahdollisissa opiskelijawapun sidosryhmissä.


Häirintäyhdyshenkilöt / Harassment Contact Persons

Janina Paasila
Okko Ailio


Liittokokousedustajat / Representatives

TIVIA ry
Timi Pietilä
Okko Ailio (vara)

TiTOL ry
Aleksi Pikkarainen
Sami Spets (vara)

Technica ry
Taru Toivonen
Sanni Koskinen (vara)