Toimikausi 1.1.2021 – 31.12.2021

Hallitus
Hallituksen virallinen sähköposti: asteriski[ät]utu.fi
(menee kaikille hallituksen jäsenille)

Puheenjohtaja
Lauri Orava
pj-asteriski[ät]utu.fi

Valmistelee ja johtaa hallituksen kokoukset, sekä tarvittaessa kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle. Hoitaa yhdistyksen ulkoiset suhteet ja edustaa yhdistystä eri tilaisuuksissa. Lisäksi laatii toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen.

Varapuheenjohtaja
Aleksi Laakso
vpj-asteriski[ät]utu.fi

Toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena ja huolehtii jäsenasioista sekä ylläpitää jäsenrekisteriä yhdessä palvelinvastaavan kanssa.

Sihteeri
Milla Oksanen
sihteeri-asteriski[ät]utu.fi

Kirjoittaa hallituksen kokousten pöytäkirjat ja toimittaa hyväksytyt pöytäkirjat yhdistyksen jäsenten saataville. Vastaa kannatustuotteiden saatavuudesta sekä uusien kannatustuotteiden tilaamisesta.

Taloudenhoitaja
Sanni Koskinen
talous-asteriski[ät]utu.fi

Hoitaa yhdistyksen rahaliikennettä. Tämän lisäksi taloudenhoitaja tekee tähän liittyvät kirjanpito- ja laskutustehtävät sekä yhdistyksen talousarvion. Tekee tilinpäätöksen.

Kulttuuri- ja Liikuntavastaava
Eetu Kumpulainen
liikunta-asteriski[ät]utu.fi

Tuottaa kulttuuritapahtumia ja järjestää kulttuuriekskursioita. Vastaa yhdistyksen liikuntavuorojen toteutumisesta sekä tuottaa lajikokeiluja ja muita liikuntatapahtumia. Huolehtii ilmoittautumisista urheilutapahtumiin.

Tiedotusvastaava
Aleksi Pelkonen
tiedotus-asteriski[ät]utu.fi

Levittää Asteriskin ilosanomaa www-sivuille, postituslistalle sekä sosiaaliseen mediaan.

Opinto- ja pilttivastaava
Taru Toivonen
opinto-asteriski[ät]utu.fi

Pitää yhteyttä laitoksen opinnoista vastaaviin toimielimiin ja huolehtii koulutuspoliittisesti edunvalvonnasta. Toimii tuutorien koordinaattorina. Suunnittelee pilttiviikon ohjelman yhdessä tuutorien ja muun hallituksen kanssa sekä suunnittelee muita uusille opiskelijoille suunnattuja tapahtumia.

Yrityssuhdevastaava
Roosa Virta
yv-asteriski[ät]utu.fi

Vastaa yhdistyksen yritysyhteistyöstä. Järjestää yritysekskursioita ja muita tapahtumia yhteistyössä paikallisten tai muiden yrityksien kanssa. Lisätietoa.

Isäntä
Ossi Rahkia
isanta-asteriski[ät]utu.fi

Vastaa sitsien järjestämisestä. Huolehtii yhdistyksen tiloista yhdessä toimistovastaavien kanssa.

Vapaa-ajanvastaava
Julia Suojärvi
va-asteriski[ät]utu.fi

Tuottaa vapaa-ajantapahtumia kuten bileitä ja sauna-iltoja.


Toimihenkilöt

File:n päätoimittaja
Taru Toivonen
tatutoi[ät]utu.fi

Vastaa yhdessä Digit ry:n ja Nucleus ry:n vastaavien toimihenkilöiden kanssa File:n toimituksesta.

Toimistovastaava
Nemo Laiho
nmlaih[ät]utu.fi

Huolehtii yhdistyksen tiloista hallituksen isännän apuna.

Toimistovastaava
Sami Salo
sataps[ät]utu.fi

Huolehtii yhdistyksen tiloista hallituksen isännän apuna.

Jäärä
Mikko Jaakola
mjjaak[ät]utu.fi

Asteriskin vanha hallituslainen, jonka tehtävänä on auttaa ja tukea istuvaa hallitusta, jotta vanhoista perinteistä ja yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta pidetään kiinni.

Jäärä
Sami Spets
savasp[ät]utu.fi

Asteriskin vanha hallituslainen, jonka tehtävänä on auttaa ja tukea istuvaa hallitusta, jotta vanhoista perinteistä ja yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta pidetään kiinni.

TEK-yhdyshenkilö
Timi Pietilä
tppiet[ät]utu.fi

Pitää yhteyttä Tekniikan Akateemisten liittoon sekä on yhteydessä TEKin Turun aluetoimistoon.

Opintomateriaalivastaava
Ville Piili
viakpi[ät]utu.fi

Pitää toimiston opintomateriaalit ajan tasalla hoitamalla Asteriskin tenttiarkistoa.

Ville Piili - Sihteeri

Ympäristövastaava
Ann-Victoria Vuorinen
avvuor[ät]utu.fi

Huolehtii, että yhdistys noudattaa ympäristöystävällisiä toimintatapoja.

Ympäristövastaava
Daniel Sundholm
dajsun[ät]utu.fi

Huolehtii, että yhdistys noudattaa ympäristöystävällisiä toimintatapoja.

Lautapelivastaava
Sami Salo
sataps[ät]utu.fi

Järjestää peli-iltoja jäsenistölle.

niceKerhovastaava
Milja Lempinen
mmlemp[ät]utu.fi

Järjestää niceKerhon tapahtumia ja huolehtii kerhon muusta toiminnasta. niceKerhon tarkoitus on edistää teknillisten alojen naisten verkostoitumista.

Yhdenvertaisuusvastaava
Nina Judén
nsjude[ät]utu.fi

Huolehtii, että yhdistyksen toiminta on tasa-arvon mukaista ja tuo hallitukselle esiin jäsenten mahdolliset erityistarpeet.

KV-vastaava
Sami Salo
sataps[ät]utu.fi

Vastaa tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden vaihto-opiskeluun liittyvistä asioista. Osallistuu ylempien toimielinten kv-tapaamisiin.

Kehitysyhteistyövastaava
Ann-Victoria Vuorinen
avvuor[ät]utu.fi

Vastaa yhdistyksen osallistumisesta yhteisvastuulliseen kehitysyhteistyötoimintaan talousarviossa määritellyin varoin.

Ruutuvastaava
Juuso Rytilahti
jubery[ät]utu.fi

Järjestää sarja- ja leffailtoja jäsenistölle.

Palvelinvastaava
Maks Turtiainen
mjturt[ät]utu.fi

Vastaa yhdistyksen nettisivujen ja sähköisen jäsenrekisterin ylläpidosta. Koordinoi www-toimikunnan toimintaa.

Vuosijuhlatoimikunnan vetäjät
Sanni Koskinen / Milja Lempinen
sakakos[ät]utu.fi / mmlemp{ät]utu.fi

Vuosijuhlatoimikunnan vetäjä. Toimikunta on vastuussa Asteriskin 50-vuotisjuhlien järjestämisestä keväällä 2022


Liittokokousedustajat

TIVIA ry
Aleksi Laakso
Taru Toivonen (vara)

TiTOL ry
Sanni Koskinen
Taru Toivonen (vara)

Vector ry
Roosa Virta
Ville Piili (vara)

Hybridi Turku ry
Nina Judén
Sami Spets
Juuso Rytilahti (vara)
Ville Piili (vara)