Toimikausi / Term of office
1.1.2021 – 31.12.2021

Hallitus / Executive board
Hallituksen virallinen sähköposti / Board’s official email address
asteriski[ät]utu.fi

Puheenjohtaja / Chair of the Board
Lauri Orava
pj-asteriski[ät]utu.fi

Valmistelee hallituksen kokousten esityslistat ja johtaa kokouksia, valvoo ja ohjaa hallituksen toimintaa, sekä kutsuu tarvittaessa yhdistyksen kokouksen koolle. Huolehtii siitä, että yhdistyksellä on edustus eri edustustilaisuuksissa. Valmistelee hallituksen toimintasuunnitelma-ja toimintakertomusesitykset.
Telegram: @Juoksuorava

Varapuheenjohtaja / Vice-chair of the Board
Aleksi Laakso
vpj-asteriski[ät]utu.fi

Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. Lisäksi ylläpitää yhdistyksen jäsenrekisteriä palvelinvastaavan avustuksella ja huolehtii muista jäsenasioista, kuten kulkuoikeuksista.

Sihteeri / Secretary
Milla Oksanen
sihteeri-asteriski[ät]utu.fi

Kirjoittaa hallituksen kokousten pöytäkirjat ja toimittaa hyväksytyt pöytäkirjat yhdistyksen jäsenten saataville. Vastaa kannatustuotteiden saatavuudesta sekä uusien kannatustuotteiden tilaamisesta.

Taloudenhoitaja / Treasurer
Sanni Koskinen
talous-asteriski[ät]utu.fi

Hoitaa kirjanpidon, tekee tilinpäätöksen, valvoo varojen käyttöä ja pitää hallituksen ajan tasalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta sekä hoitaa maksuliikenteen. Valmistelee hallituksen talousarvioesityksen.

Kulttuuri- ja Liikuntavastaava / Culture and Sports
Eetu Kumpulainen
liikunta-asteriski[ät]utu.fi

Tuottaa kulttuuritapahtumia ja järjestää kulttuuriekskursioita. Tuottaa lajikokeiluja ja muita liikuntatapahtumia. Huolehtii ilmoittautumisista urheilutapahtumiin. Koordinoi tapahtumatoimikunnan toimintaa.

Tiedotusvastaava / Communications
Aleksi Pelkonen
tiedotus-asteriski[ät]utu.fi

Tiedottaa yhdistyksen asioista yhdistyksen eri tiedotuskanavilla. Huolehtii yhdistyksen näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa. Koordinoi tapahtumatoimikunnan toimintaa.

Opinto- ja pilttivastaava / Academic and Freshman affairs
Taru Toivonen
opinto-asteriski[ät]utu.fi

Pitää yhteyttä laitoksen opinnoista vastaaviin toimielimiin. Välittää opiskelijoiden havaitsemat epäkohdat opetushenkilökunnan tietoon. Osallistuu laitoksen opintotiimin kokouksiin yhdistyksen edustajana. Varmistaa, että yhdistyksellä on edustus koulutuksen kehittämisen työryhmässä.

Toimii tuutorien koordinaattorina. Suunnittelee pilttiviikon ohjelman yhdessä tuutorien ja muun hallituksen kanssa sekä suunnittelee muita uusille opiskelijoille suunnattuja tapahtumia

Yrityssuhdevastaava / Foreign affairs
Roosa Virta
yv-asteriski[ät]utu.fi

Vastaa yhdistyksen yritysyhteistyöstä. Järjestää yritysekskursioita ja muita tapahtumia yhteistyössä paikallisten tai muiden yrityksien kanssa. Koordinoi yritystoimikunnan toimintaa. Lisätietoa.

Isäntä / Householder
Ossi Rahkia
isanta-asteriski[ät]utu.fi

Vastaa sitsien järjestämisestä. Huolehtii yhdistyksen tiloista yhdessä tilavastaavien kanssa. Koordinoi tapahtumatoimikunnan toimintaa.

Vapaa-ajanvastaava / Student parties
Julia Suojärvi
va-asteriski[ät]utu.fi

Tuottaa vapaa-ajantapahtumia, pois lukien kulttuuri-ja liikuntatapahtumat sekä sitsit. Koordinoi tapahtumatoimikunnan toimintaa.


Toimihenkilöt / Officials

File:n päätoimittaja / Chief editor of File
Taru Toivonen
tatutoi[ät]utu.fi

Vastaa yhdessä muiden yhdistyksien vastaavien toimihenkilöiden kanssa File:n toimituksesta.

Tilavastaava / Housekeeper
Nemo Laiho
nmlaih[ät]utu.fi

Huolehtii yhdistyksen tiloista hallituksen isännän apuna.

Tilavastaava / Housekeeper
Sami Salo
sataps[ät]utu.fi

Huolehtii yhdistyksen tiloista hallituksen isännän apuna.

Jäärä / Veteran
Mikko Jaakola
mjjaak[ät]utu.fi

Tukee ja auttaa istuvaa hallitusta, jotta vanhoista perinteistä ja yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta pidetään kiinni. Huolehtii Asteriskin alumnikerhon toiminnasta ja järjestää alumneille suunnattuja tapahtumia. Aikaisempi kokemus yhdistyksen hallituksessa toimimisesta katsotaan eduksi.

Jäärä / Veteran
Sami Spets
savasp[ät]utu.fi

Tukee ja auttaa istuvaa hallitusta, jotta vanhoista perinteistä ja yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta pidetään kiinni. Huolehtii Asteriskin alumnikerhon toiminnasta ja järjestää alumneille suunnattuja tapahtumia. Aikaisempi kokemus yhdistyksen hallituksessa toimimisesta katsotaan eduksi.

TEK-yhdyshenkilö / TEK contact person
Timi Pietilä
tppiet[ät]utu.fi

Pitää yhteyttä Tekniikan Akateemisten liittoon sekä on yhteydessä TEKin Turun aluetoimistoon.

Opintomateriaalivastaava / Learning material specialist
Ville Piili
viakpi[ät]utu.fi

Ylläpitää Asteriskin tenttiarkistoa.

Ville Piili - Sihteeri

Ympäristövastaava / Environmental affairs
Ann-Victoria Vuorinen
avvuor[ät]utu.fi

Huolehtii, että yhdistys noudattaa ympäristöystävällisiä toimintatapoja.

Ympäristövastaava / Environmental affairs
Daniel Sundholm
dajsun[ät]utu.fi

Huolehtii, että yhdistys noudattaa ympäristöystävällisiä toimintatapoja.

Peli-iltavastaava / Gamemaster
Sami Salo
sataps[ät]utu.fi

Järjestää peli-iltoja jäsenistölle.

niceKerho-vastaava / niceKerho representative
Milja Lempinen
mmlemp[ät]utu.fi

Järjestää niceKerhon tapahtumia ja huolehtii kerhon muusta toiminnasta. niceKerhon tarkoitus on edistää teknillisten alojen naisten verkostoitumista.

Yhdenvertaisuusvastaava / Equality affairs
Nina Judén
nsjude[ät]utu.fi

Huolehtii, että yhdistyksen toiminta on tasa-arvon mukaista ja tuo hallitukselle esiin jäsenten mahdolliset erityistarpeet.

KV-vastaava / International affairs
Sami Salo
sataps[ät]utu.fi

Vastaa tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden vaihto-opiskeluun liittyvistä asioista. Osallistuu ylempien toimielinten kv-tapaamisiin.

Ruutuvastaava / TV specialist
Juuso Rytilahti
jubery[ät]utu.fi

Järjestää sarja-ja leffailtoja jäsenistölle Ruutukerhon muodossa.

Palvelinvastaava / Server admin
Maks Turtiainen
mjturt[ät]utu.fi

Vastaa yhdistyksen nettisivujen ja sähköisen jäsenrekisterin ylläpidosta. Koordinoi www-toimikunnan toimintaa.

Vuosijuhlatoimikunnan vetäjät / Annual Ball committee managers
Sanni Koskinen / Milja Lempinen
sakakos[ät]utu.fi / mmlemp{ät]utu.fi

Vuosijuhlatoimikunnan vetäjä. Toimikunta on vastuussa Asteriskin 50-vuotisjuhlien järjestämisestä keväällä 2022


Liittokokousedustajat / Representatives

TIVIA ry
Aleksi Laakso
Taru Toivonen (vara)

TiTOL ry
Sanni Koskinen
Taru Toivonen (vara)

Vector ry
Roosa Virta
Ville Piili (vara)

Hybridi Turku ry
Nina Judén
Sami Spets
Juuso Rytilahti (vara)
Ville Piili (vara)