Tälle sivulle on laitettu kootusti tietoa keneltä voit pyytää apua erilaisiin ongelmatilanteisiin. Asteriskin toimihenkilöiden yhteystiedot löydät täältä.

Saavutettavuus

Saavutettavuudessa on kyse fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten esteiden aiheuttaman kynnyksen minimoimisesta. Kyseessä voi olla onko toimisto saavutettava taikka tarvitaanko esimerkiksi valintakokeessa tai opinnoissa erityisjärjestelyitä. Ainejärjestö tasolla, kuten toimiston saavutettavuudesta, vastaa Asteriskin saavutettavuusvastaava, kun taas muissa tilanteissa parhaiten osaa auttaa Turun yliopiston esteettömyyssunnittelija.

Häirintä

Epäasialliseen käyttäytymiseen, häirintään, kiusaamiseen ja syrjintään on aina puututtava, ja häirinnästä kannattaa aina kertoa Asteriskin häirintäyhdyshenkilöille. Ainejärjestön Discordista ja tiloista vastaa Asteriskin hallitus. Jos kohtaat epäasiallista käytöstä kummassakaan, voit olla yhteydessä kehen tahansa hallituslaiseen tästä.

Halutessasi voit olla myös TYYn häirintäyhdyshenkilöltä. Häirintäyhdyshenkilö toimii keskusteluapuna, voi pyydettäessä olla läsnä konfliktitilanteita selvittäessä, sekä tarvittaessa ohjaa henkilön oikeanlaisen avun piiriin.

Jaksaminen ja mielenterveys

Yliopisto-opiskelijoiden yleisimpiä terveysongelmia ovat mielenterveyteen liittyvät ongelmat. Unihäiriöt, keskittymisvaikeudet, ahdistuneisuus ja masennus ovat usein ongelmia, joiden kanssa taistellaan yksin. Näihin on kuitenkin tarjolla apua esimerkiksi YTHS:llä ja Tsempparilla (Yksilötukea ja ryhmiä, viikoittaisia kohtaamispaikkoja). TYYllä on myös kattavat sivut mielenterveyspalveluista opiskelijoille.

Opinnot

Jos tuntuu siltä, että esimerkiksi opintosuoritusten tai tutkielman arvostelussa tai muussa opintoihin/ohjaukseen liittyvässä asiassa olet kokenut epäoikeudenmukaisuutta, niin ota yhteyttä Asteriskin opintovastaavaan tai TYYn koulutuspoliittiseen asiantuntijaan.

”Opintosuoritus on arvioitava, ja tulokset on julkistettava ja toimitettava järjestelmään mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kolmen viikon kuluessa suorituksesta.”

Sosiaalipoliittiset asiat

Kun et tiedä kenen puoleen kääntyä mm. toimentuloon, asumiseen tai hyvinvointiin liittyvissä asioissa, Asteriskin sopovastaava tai TYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija voivat auttaa näissä. Sosiaalipoliittinen asiantuntija voi antaa lisätietoa opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksista ja toiminnasta sosiaalipolitiikan ja hyvinvoinnin alueilla.

Anonyymipalaute