Tietojenkäsittelytiede sivuaineena

Tietojenkäsittelytieteen sivuaine sisältyy tietotekniikan sivuainekokonaisuuteen

Opinto-oppaan kuvaus ”Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa joko sivuaineopintokokonaisuus tai pelkästään Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (1-5 op) -kurssit, jotka on tarkoitettu kaikille Turun yliopiston opiskelijoille. Kurssit eivät edellytä erityisiä pohjatietoja tietotekniikasta ja niiden tavoitteena on varmistaa tieto- ja viestintäteknologian perusosaamisen riittävä taso yliopisto-opiskelua varten. Tietojenkäsittelytieteiden sivuaineopiskelijan tulee noudattaa joko tässä esitettyjä kokonaisuusvaatimuksia tai opiskelijan pääaineen opinto-oppaassa esitettyjä tietojenkäsittelytieteiden opintoja.

Sivuaine sisältää kaksi eri laajuista opintokokonaisuutta: perusopinnot (vähintään 25 op) ja laajat sivuaineopinnot (vähintään 60 op). Tietojenkäsittelytieteistä erityisen kiinnostuneen opiskelijan kannattaa noudattaa pääaineopiskelijan vaatimusten mukaista rakennetta opinnoissaan, jos aikoo opiskella tietojenkäsittelytieteitä vähintään 60 opintopistettä.”

Opiskelijan sanoin ”TKT sivuaineopinnot on suht helppo ja varmasti hyödyllinen kokonaisuus. Opinnot ovat pääaineopiskelijoiden kanssa yhteisiä ja kurssit rakentuvat toistensa päälle. Ensimmäisellä kurssilla pohjatiedoksi riittää, että osaat surffata netissä. Yleensä luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta tutoriaaleissa ja demonstraatioissa on.

Useimmat kurssit ovat rakenteeltaan samanlaisia. Ensiksi on aiheesta luento, sen jälkeen myöhemmin samalla viikolla on tutoriaalit, joissa tarkoitus on tehdä parin kanssa tehtäviä, ja joissa on mahdollista saada apua vanhemmilta TKT opiskelijoilta eli mentoreilta. Näiden lisäksi on yleensä demonstraatiotilaisuuksia, joissa käydään läpi kotitehtäviksi saatuja tehtäviä. Joillakin kursseilla on myös ohjelmointiharjoitustöitä, joissa sovelletaan kurssilla opittuja asioita ja tehdään hieman laajempia ohjelmia.

Hyviä ohjelmointiin keskittyviä kursseja ovat Tietojenkäsittelyn perusteet 1 ja Ohjelmoinnin perusteet kurssien lisäksi mm. Ohjelmoinnin harjoitustyö (2op), Olio-ohjelmoinnin perusteet (5op) ja Tietokantojen perusteet (5op). Näiden lisäksi kun käy Opiskelun ja työelämän tietotekniikan toimistosovellukset (1op), digitaalisuus (1op) ja tieto- ja kyberturvallisuus (1op) moduulit, niin 25op sivuaine on kasassa, yhdessä lukuvuodessa.”