Lataa tästä kulukorvaushakemus ja laita täytetty versio lomakkeen liitteeksi.


  Ohjeita: 

  • Täytä lomake huolellisesti. Puutteellisella tositteella tai lomakkeella maksetut kulukorvaukset jätetään maksamatta.

  • Hae samalla kulukorvauslomakkeella vain läheisesti toisiinsa liittyviä kuluja (esim. samaan tapahtumaan liittyvät kulut.)

  • Täytä kaikki allekirjoituksen kohdat: paikka, päivämäärä, nimen selvennys sekä luonnollisesti allekirjoitus.

  • Kulut maksetaan kun myös kuitit on toimitettu. 

  • Liitteet Excel tai PDF -muodossa!