Vuosijuhlien pukukoodi ja akateemiset kunniamerkit!


Pukukoodina vuosijuhlissa toimii juhlapuku tai tumma puku sekä akateemiset kunniamerkit.

Juhlapuku tarkoittaa frakkia. Tum­ma pu­ku on musta puku. Tumman puvun kanssa tulee käyttää valkoista paitaa sekä vaaleaa tai helmiäistä yksiväristä solmiota.

Nai­sel­le tä­mä tar­koit­taa täys­pit­kää il­ta­- tai juh­la­pu­ku­a eli vain kengän kärjet saavat näkyä. Laukkuna tulee toimia olkaimeton ja siro laukku. Pääjuhlassa lippujen läsnäollessa hartioiden tulisi myös olla peitettynä esimerkiksi hartiahuivilla. Han­sik­kai­ta voi ha­lu­tes­saan käyt­tää muu­ten kuin ruo­kail­les­sa.

Vuo­si­juh­lil­la käy­te­tää­n a­ka­tee­mi­sik­si kun­ni­a­mer­keik­si mää­ri­tel­ty­jä nau­ho­ja ja merk­ke­jä, jot­ka kuu­lu­vat pe­rin­tei­ses­ti vu­ju­a­suun.

Kunnianau­haa kannetaan oikealta olkapäältä rinnan yli viistoon vasemmalle. Kunnianauhaa voi kantaa myös ruusukkeena vasemmassa rintapielessä. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa. Juhlapuvun kanssa nauhaa kannetaan liivin alla. Nau­hois­ta ar­vok­kain­ta tai suu­rin­ta or­ga­ni­saa­ti­o­ta e­dus­ta­vaa kan­ne­taan y­lim­pä­nä (esimerkiksi TYYn kuntanauha ylimpänä). Asteriskin jäsennauhaa tulee kantaa keltainen väri ylempänä. Kun­ni­a­merk­ke­jä kan­ne­taan ne myön­tä­neen ta­hon oh­jei­den mu­kaan esimerkiksi nau­has­sa tai pu­vun va­sem­mas­sa rin­ta­pie­les­sä. Asteriskin jäsennauhaa ei tule käyttää samaa aikaa Asteriskin ansionauhan ja -merkin kanssa. Kun­ni­a­merk­kien kans­sa ei käy­te­tä fra­kin tas­ku­lii­naa.

Asteriskin kannatustuotteista löydät lisätietoja täältä.

Eeppisellä silliksellä päälle pantavaksi kannattaa varata huomattavasti rennompaa vaatetusta, mitä rennompi ja typerämpi, sen parempi. Esimerkiksi mukava eläinaiheinen onesie.Vinkkejä käyttäytymiseen


Perinteiset hyvät käytöstavat toimivat oikein hyvin myös vuosijuhlilla. Keskustelu on suotavaa koko juhlan ajan lukuunottamatta ohjelmanumeroita sekä juhlamarsalkan ja laulunjohtajien puheita, jolloin juhlaväen tulee olla hiljaa. Laulu lähtee myös aina hiljaisuudesta.

Taukojen aikana juhlakansa voi vapaasti nousta pöydästä. Muuten pöydästä poistumiseen kysytään lupa lähimmältä pöytäseurueelta, minkä jälkeen voi huomaamatta poistua juhlasalista. Liikennettä ei kuitenkaan pitäisi tapahtua laulujen tai ohjelmanumeroiden aikana.

Myös vuosijuhlassa jokaisen laulun jälkeen sekä jonkun sitä ehdottaessa kohotetaan malja. Skoolattaessa laseja ei kilistellä yhteen vaan skoolaustoveria silmiin katsoen nostetaan laseja eteen. Herrat skoolaavat ensin oikealla puolellaan, sitten vasemmalla puolella ja lopuksi vastapäätä istuvan daamin kanssa. Naiset skoolaavat vastaavasti ensin vasemmalle, sitten oikealle ja lopuksi vastapuolelle. Mikäli istumajärjestys ei noudata kyseistä mallia, pöytäseurue voi keskenään sopia skoolausjärjestyksestä. Tyhjällä lasilla ei tule skoolata.

Yhteistyössä