Osallistu tutkimuksiin!

  • 18.11.2018
  •  
  • 0 kommenttia

Tutkimukset:

1.) Kysely IT-alalle vaihtaville

2.) Etsitään terveitä vapaaehtoisia miehiä lääketutkimukseen

 

Hei! Olen Jutta Lahtinen, Helsingin yliopiston yleisen ja aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelija ja tietojenkäsittelytieteen sivuaineopiskelija. Teen kandidaatintutkielmaani alanvaihtajista, joilla on tarkoitus työllistyä IT-alan työtehtäviin tulevaisuudessa.

Jos olet työskennellyt aikaisemmin toisella alalla ja kouluttaudut nyt IT-alan osaajaksi, olisin kiitollinen, jos vastaisit lyhyeen kyselyyn. Mikäli työhistoriaasi ei sisälly päätoimista työskentelyä toisen alan työtehtävissä, et valitettavasti kuulu tutkimuksen kohderyhmään.

Lomakkeeseen pääset tästä:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/92945/lomake.html

E-lomakkeella on väittämiä työhön liittyvistä arvoista, johon vastataan samaa mieltä – eri mieltä asteikolla. Vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, ja vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti. Vastauksia käytetään vain kandidaatin tutkielmassani ja mahdollisesti saman aihepiirin pro gradu -tutkielmassani. Lisätietoja saa minulta osoitteesta jutta.lahtinen@helsinki.fi.

Kiitos vastauksistanne!

Ystävällisin terveisin,
Jutta Lahtinen

———————-

Etsitään terveitä vapaaehtoisia miehiä lääketutkimukseen

 

Teemme tutkimusta, jossa selvitetään, voidaanko käytössämme olevilla bedside-mittareilla (ROTEM) seurata uusien hyytymistä lamaavien lääkkeiden (edoksabaanin) vaikutustsa VS katsotaan hyytymislaboratorioarvojen ja ROTEMin muutosta edoksabaanin annostelun jälkeen. Etsimme terveitä vapaaehtoisia miehiä marraskuun lopussa tehtävään tutkimukseen. Tutkimuksen aikana tutkittavat saavat valvotuissa olosuhteissa suun kautta veren hyytymiseen vaikuttavaa edoksabaania. Tutkittavilla ei saa olla käytössään mitään säännöllistä lääkitystä.

 

Tutkimuspäiviä on yhteensä 1/henkilö: 26/11 tai 27/11 tai 28/11. Tutkimuspäivän tutkittavat viettävät Turun yliopistollisen keskussairaalan UA2B tiloissa (entinen korvaleikkausosasto) klo 7:00-16:00. Päivän aikana otetaan tutkittavista verinäytteitä. Tutkimuspäivää seuraavana aamuna on vielä 1 verinäytteen otto tutkimuspaikassa.  Tutkimuksesta maksetaan korvausta 170 euroa. Lisäksi tutkittaville tarjotaan lounas ja välipala tutkimuspäivänä.

 

Yhteydenotot lisätietojen saamiseksi ensisijaisesti sähköpostitse: martina.havrdova@tyks.fi

 

Martina Havrdová, EL

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

VSSHP

 

tai toissijaisesti marko.peltoniemi@tyks.fi

 

Marko Peltoniemi, EL

Anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon klinikka

TYKS