Eh­do­ta As­te­ris­kin kun­nia­no­soi­tus­ten saa­jia 2023!

Asteriskin Pikkujoulut

Jät­ä jo­ulu­te­rve­hdy­s lu­etta­va­ksi­ Pi­kku­jo­ulu­ille­ ja­ ilmo­ita­ na­kki­pi­ste­esi­!

niceKerhon tapahtumakooste

ni­ce­Ker­hon syk­syn 2019 ta­pah­tu­ma­koos­te – tu­le mu­kaan!