Asteriskin Pikkujoulut

Jät­ä jo­ulu­te­rve­hdy­s lu­etta­va­ksi­ Pi­kku­jo­ulu­ille­ ja­ ilmo­ita­ na­kki­pi­ste­esi­!