Häirintävapaa yhteisö on jokaisen vastuu

 • 13.03.2023
 •  
 • 0 kommenttia

In English below.

Asteriski ry:n tapahtumissa, tiloissa ja yhteisössä yleisesti ei hyväksytä minkäänlaista häirintää, olipa se sitten seksuaalista häirintää, kiusaamista, vihapuhetta, rasismia, vähemmistöjen syrjintää tai muuta vastaavaa toimintaa. Jokaisella Asteriski ry:n jäsenellä on velvollisuus puuttua häirintään sellaista todistaessaan.

Tänä vuonna Asteriskin häirintäyhdyshenkilöt ovat Janina Paasila ja Okko Ailio. Voit olla heihin yhteydessä suoraan tai häirintälomakkeen kautta. Yhteydenotot pysyvät häirintäyhdyshenkilön ja asianosaisten välisinä.

Häirintään puuttuminen ja sitä kautta turvallisen ja tasa-arvoisen opiskelijakulttuurin edistäminen ovat paljon tärkeämpiä asioita, kuin mahdollinen häirintään puuttumisesta aiheutunut hetkellinen konflikti. Mikäli epäröit oletko kokenut häirintää, voi olla järkevää pohtia mitä sanoisit ystävällesi, jos hän kertoisi kokeneensa samaa. Häirintätapauksissa on toivottavaa kertoa asiasta pikimmiten asian nopean selvittämisen edistämiseksi, mutta häirinnästä voi kertoa myös jälkikäteen.

Mikään häirintä ei ole niin lievää, ettäkö siitä olisi turhaa kertoa häirintäyhdyshenkilölle.

Häirintäasiat tapahtumissa
 • Tapahtumissa, joissa tarjoillaan alkoholia, suositellaan olemaan ensisijaisesti yhteydessä tapahtumaa varten määritellyihin häirintäyhdyshenkilöihin.
 • Baareissa ja yökerhoissa järjestettävissä tapahtumissa suositellaan olemaan ensisijaisesti yhteydessä paikan henkilökuntaan.
 • Alkoholittomissa tapahtumissa, kerhoissa, toimistolla tai vastaavissa paikoissa tai tilanteissa tapahtuneesta häirinnästä suositellaan ensisijaisesti olemaan yhteydessä yleisiin häirintäyhdyshenkilöihin.
 • Muiden järjestöjen tapahtumissa suositellaan olemaan ensisijaisesti yhteydessä tapahtuman järjestäjään, tapahtuman häirintäyhdyshenkilöihin tai TYYn häirintäyhdyshenkilöihin.

Harassment-free community is everyone’s responsibility

No form of harassment is accepted in Asteriski ry’s events, spaces and in our community overall, whether it is sexual harassment, bullying, hate speech, racism, minority discrimination or other similar action. Each member of Asteriski ry has the duty to intervene if they witness harassment.

This year Asteriski’s harassment contact persons are Janina Paasila and Okko Ailio. You may contact them directly or through the harassment contact form. Harassment issues will stay between the harassment contact person and involved parties.

Intervening harassment and further forwarding safe and equal student culture are much more important than a possible temporary conflict arising from intervention of harassment. If you worry whether you have experienced harassment or not, it may be good to think what you would tell your friend that said they experienced the same. It is also always best to inform about harassment when it happens but you can always bring up harassment issues later on as well.

No harassment is so insignificant that it would be pointless to tell the harassment contact persons.

Harassment issues at events
 • At events where alcohol is served, it is recommended to primarily contact the harassment contact persons of that event.
 • Events organised at bars and night clubs, it is recommended to primarily contact the staff.
 • At non-alcoholic events, clubs, the office and other spaces and situations, it is recommended to primarily contact the general harassment contact persons.
 • At events organised by other associations, it is recommended to primarily contact the organiser, harassment contact persons of that event or TYY’s harassment contact persons (only in finnish).