Nyt on bäng­er­i! Ets­itk­ö ha­rjo­itte­lu­pa­ikka­a ta­i ke­sä­duu­nia­? Hae­ CGI:lle Fut­ur­e Tal­en­t Trai­nee­ksi!

Ha­ku Vis­man kan­sain­väl­is­iin Tr­ain­ee-ohj­elm­iin on alk­an­ut!